นี่แหละที่สังคมต้องการ

นี่แหละที่สังคมต้องการ

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

2 ความเห็น

 
ปั้นจิ้ม

อะไรที่ คิดแย้ง แม่งมองผิด

อย่าจริต นำเสนอ เพื่อแก้ไข

อะไรที่ ทำถูกเกิน หน้ากูไป

แม้คิดได้ กูไม่สน คนจัญไร...

แบร่ ๆ

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
3 ส

 เผด็จการ

โกรธแล้ว

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0